Δεδομένα Σύστασης από ΥΜΣ ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – τηλ: 2261028281 – fax: 2261021347 – http://www.viotiachamber.gr Προβολή αρχείου ανακοίνωσης (.pdf)