ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: META SYSTEM DATA

ΑΦΜ: 802005411  ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

AΡ. ΓΕΜΗ: 168005117000

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: 26770


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

ΛΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ – Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής από 09/01/2023

ΚΥΡΙΟΣ Κ.Α.Δ.:

78300000 – ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

50.000,00€

500 μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 500 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών

ΕΤΑΙΡΟΙ:

  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΙΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, κάτοικος ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ποσοστό 100% με 500 μερίδια)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Προβολή αρχείου ανακοίνωσης (.pdf)

 

Email επικοινωνίας: meta@systemdata.gr

Ιστοσελίδα: https://www.systemdata.gr