Σχεδιασμός, εκπαίδευση και παρακολούθηση τμημάτων Merchandising, που μπορούν να καλύψουν μόνιμα ή έκτακτα προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες των προϊόντων και της αγοράς.