Γεγονότα και εκδηλώσεις με άμεσα αποτελέσματα που ολοκληρώνουν την επικοινωνία. Οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, special event, sport event και χορηγίες.