Καταγραφή σημείων πώλησης ανά περιοχή, είδος, μέγεθος, τρόπο διανομής, έλεγχος τοποθέτησης, διανομής, προβολής, POP υλικού κ.α. Mystery Shopping, στα σημεία πώλησης για κάθε είδος προϊόντος ή υπηρεσίας.